HIDVÉGARDÓ HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA


Hírek

Főoldal
Köszöntő
Földrajzi jellemzők
Településtörténet
Települési adatok
Gazdaság
Cégkatalógus
Önkormányzat
Közérdekű
Oktatás
Egészségügy
Szolgáltatások
Látnivalók
Szálláshelyek
Rendezvények
Hírek
Vissza az alap oldalhoz


"Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hidvégardó településen"
2015. október 01.

Sajtóközlemény »

Jelen projekt tárgya Hidvégardó község minőségi ellátás helyben történő korszerű és hatékony feltételrendszerrel történő biztosítása, valamint az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése és a társadalmi esélykülönbségek csökkentése érdekében a település védőnői szolgálatának korszerűsítése az energiatakarékosság jegyében, eszköz és megújuló energia hasznosítására alkalmas berendezések beszerzésével.

Nyert a pályázat

Hidvégardó Község Önkormányzata, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hidvégardó településen” címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0133 számú - „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címmel kiírt programra. A projekt, a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 25.179.211,- Ft támogatásnak köszönhetően valósul meg.
2013. szeptember 12. Tovább»


Felhívás
2013. december 19.
A Miskolci Egyetem és a Kassai Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Karai 2014 februárjától, távoktatási formában, országhatáron átnyúló "Helyi és térségi gazdaságfejlesztő menedzser" felnőttképzési tanfolyamot hirdetnek.
Részletek a Facebook - Gazdasági szakemberek képzése oldalon.


KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
2011. december 21.

"Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás Boldogságot szokott hozni..."
(Ady Endre: Karácsony - Harang csendül... - részlet)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok magam és Hidvégardó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag, Reményteljes Új Esztendőt! Matusz Tamás polgármesterÁRVÍZI ADOMÁNY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁTÓL
2011. december 21.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete Hidvégardó Község Önkormányzatát 2.000.000 Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Bódva-folyón levonuló 2010. nyár eleji árvizek utáni (meg nem térült) károk Helyreállítására és egyéb árvízvédelmi megelőző munkák elvégzésére, illetve eszközök beszerzésére. Az adományból vásároltunk egy nagy teljesítményű Honda szivattyút (tartozékaival együtt) a későbbi ár- és belvíz védekezés segítéséhez és egy kisebb teljesítményű Honda szivattyút a mély területen fekvő lakásokban és azok pincéiben-, kútjaiban keletkező talajvizek, belvizek eltávolítására. Ezek együttes összege 1.153.563 Ft volt. A maradvány összegből megépült, mintegy 150 méter hosszú és 1 méter magas töltés a Sziget dűlő szélén (belső oldalán vízelvezető árokkal, a Bódva-folyó felé lejtéssel) az Önkormányzat kivitelezésében. Ez a szakasz hosszú távon biztos védelmet jelent a ?mentett? oldalon található Dankó Pista-, Malom- és Hunyadi úti lakóházak és a bennük élő családok számára. Önkormányzatunk Képviselőtestülete és községünk lakói nevében ezúton köszönetünket fejezzük ki a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete önzetlen támogatásáért, melynek segítségével elképzeléseink megvalósulhattak és ezzel a település ár- és belvíz védelmi helyzete sokat javult.
Matusz Tamás polgármesterHIDVÉGARDÓ KÖZSÉG CSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA
201i.december 15.

Projekt neve: Hidvégardó község csatornázása és szennyvíztisztítása
Projekt száma: ÉMOP-3.2.1./A-2008-0017
Beruházás összköltsége: 404.790.000 Ft
Támogatás összege: 346.233.000 Ft
Önrész: 58.557.000
Beruházás kezdete: 2009.03.06.
Beruházás befejezése: 2011.10.31.
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Hidvégardó Község Önkormányzata
3768 Hidvégardó, Tornai út 106.
Telefon:+36 48 450 001
Telefon/Fax: +36 48 450 090
E-mail:onkormanyzat@hidvegardo.hu
web:www.hidvegardo.hu
Képviselője: Matusz Tamás polgármester

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 107. www.norda.hu. Tervező, neve, címe, elérhetősége, képviselője: KEVITERV PLUSZ KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI Kft (3527 Miskolc, Katalin u.1.) Kivitelező, neve, címe, elérhetősége, képviselője: Zempléni Konzorcium Konzorciumvezető: Gátépítő Kft. Konzorcium-tag: FK-Raszter Zrt.) 3950 Sárospatak, Vásárhelyi u. 2. Projekt leírás : A majd hét kilométer hosszú ? nagyrészt gravitációs, kisebb szakaszon nyomott ?gerinccsatorna és három kilométernél is hosszabb bekötővezeték 3 db köztéri átemelő segítségével egy napi 50 köbméteres kapacitású, biológiai elven működő, automatizált szennyvíztisztító telepre szállítja a víziközmű társulathoz csatlakozott 375 érdekeltségi egység szennyvizét. A tisztított szennyvíz befogadója a Bódva-folyó. A szennyvízhálózat üzemeltetője 2011. október 1-től az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Kazincbarcika.


MEGÚJULT A HIDVÉGARDÓI ÓVODA
2010.október 12.

A hidvégardóiak 13.339.187 forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Hidvégardó Község Önkormányzata még 2009. novemberében benyújtotta pályázatát az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül meghirdetett ÉMOP-4.2.2-09. kódszámú, "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)" elnevezésű egyfordulós pályázati felhívásra. A benyújtott pályázat címe: "Naköziotthonos Óvoda akadálymentesítése Hidvégardó községben" – közölte lapunkkal Matusz Tamás az észak-borsodi település polgármestere. A pályázati döntés alapján a hidvégardói önkormányzat 14.041.250 forint összköltségvetésű projekt megvalósítására 13.339.187 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott fejlesztés elkészült, és az idei esztendőben, augusztus közepén meg is történt a műszaki átadás-átvétel. A munkálatok eredményeként lehetővé vált az épületbe történő akadálymentes bejutás és közlekedés. Megvalósult egy gyermek és egy felnőtt mozgássérült WC, valamint az épület melletti akadálymentes parkoló. A nagyothallók segítségére elhelyezésre került egy mobil indukciós hurok. A gyengén látók és vakok tájékozódását pedig kontrasztos betűkkel és braille írással ellátott tájékoztató táblák segítik. A projekt céljával összhangban a fejlesztés befejeztével létrejött egy XXI. század követelményeinek mindenben megfelelő alapfokú oktatási intézmény, amelyben a gyermekek és felnőttek számára egyaránt megvalósulhat az egyenlő esélyű hozzáférés és használat.


VÁLASZTÁS 2010
2010. október 4.

HIDVÉGARDÓ TELEPÜLÉS VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Polgármester választás :
A polgármester Matusz Tamás FÜGGETLEN jelölt lett.
1 Matusz Tamás FÜGGETLEN 228 77,29
2 Takács Tibor FÜGGETLEN 67 22,71

További részletek, eredmények
Kisebbségi eredmény


Akadálymentes hírlevél
2009. szeptember 17.

Tisztelt Hidvégardóiak!
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által, az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt pályázat sikeres pályázóiként Hidvégardó községben megvalósult a POLGÁRMESTERI HIVATAL komplex akadálymentesítése. A pályázat közreműködő szervezete a Váti Kht.
Az esélyegyenlőségi törvény írja elő az akadálymentesítést, mely mint fogalom egyre nagyobb körben ismert, és egyre szélesebb értelemben alkalmazzák.
Alapvető értelmezése szerint a fizikai, szellemi és érzékszervi fogyatékkal élők számára olyan környezet kialakítását jelenti, mely segíti korlátok nélküli közlekedésüket, tájékozódásukat, és általában minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben fogyatékosságuk miatt akadályoztatva vannak. Kiszélesítve a kört, ugyanez a segítség hasznára lehet az idősebbeknek is, de akár mindannyiunknak is. A fogyatékosság megnyilvánulása és mértéke igen sokféle lehet. Más segítségre van szüksége egy gyengén látó, vagy akár teljesen vak embertársunknak, ismét más segítséget vár el egy rosszul halló ember. Súlyos, halmozott fogyatékosság esetén már segítőre is szükség van. A komplex akadálymentesítés célja, a különféle fogyatékosságban szenvedők egyszerre történő "kisegítése". Hidvégardó Község Önkormányzata törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében 2007. szeptemberében sikeres pályázatot nyújtott be Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítésére. A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatásnak, és az Önkormányzat által biztosított forrásnak köszönhetően 10 513 862 10 513 862 Ft értékű beruházás valósulhatott meg. A Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése során az épület közelében akadálymentes parkolót létesítettek, a hivatal bejáratához a kerekesszékkel, illetve babakocsival közlekedők bejutását könnyítő rámpát építettek. A fizikai akadálymentesítés keretében az ajtókat kicserélték, akadálymentes mosdót és WC-t építettek, valamint a mozgáskorlátozottak érdekében a küszöböket eltávolították. Az infokommunikációs akadálymentesítés biztosítása érdekében a közlekedő útvonalak mentén a burkolatban vezetősávok kialakítására, az ajtók kontrasztos festésére került sor, a hallássérültek eligazodásának segítésére pedig indukciós hurok rendszert telepítettek. Az önálló ügyintézés elősegítése érdekében akadálymentes információs pultot szereztek be. A megvalósult beruházásnak köszönhetően a településen élők számára az ügyfélszolgálatok elérhetőbbé váltak.

Matusz Tamás polgármester

Projekt neve: KÖZSÉGHÁZA AKADÁLYMENTESÍTÉSE HIDVÉGARDÓBAN
Pályázat: ÉMOP 2007-4.2.2.-2007-0302
Projekt kezdete: 2008.07.01.
Projekt átadása: 2009.06.30.
Összköltség: 10.513.862 FT
Támogatás összege: 9.988.169 FT
Önrész: 525.693 FT
Beruházás helyszíne: 3768 HIDVÉGARDÓ, TORNAI ÚT 106.
Kivitelező: GTM-HÁZ KFT. (3780 EDELÉNY, TÓTH ÁRPÁD U. 1.)
Képviselője: GERGELY ATTILA
Kedvezményezett: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIDVÉGARDÓ
Cím: 3768 HIDVÉGARDÓ, TORNAI ÚT 106.
Tel./Fax.: 48/450-001 48/450-001
Telefon: 48/450-001 48/450-001
E-mail: telenet@t-online.hu

Hidvégardó község Községházának komplex akadálymentesítése
2009.06.30.
ÉMOP 2007-4.2.2.-2007-0302

Az akadálymentesítést az esélyegyenlőségi törvény írja elő. Hidvégardó Község Önkormányzata e törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében 2007. szeptemberében sikeres pályázatot nyújtott be Községházának komplex akadálymentesítésére. A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatásnak, és az Önkormányzat által biztosított forrásnak köszönhetően 10.513.862 Ft értékű beruházás valósulhatott meg. A Községháza akadálymentesítése során az épület közelében akadálymentes parkolót létesítettek, a hivatal bejáratához a kerekesszékkel, illetve babakocsival közlekedők bejutását könnyítő rámpát építettek. A fizikai akadálymentesítés keretében az ajtókat kicserélték, akadálymentes mosdót és WC-t építettek, valamint a mozgáskorlátozottak érdekében a küszöböket eltávolították. Az infokommunikációs akadálymentesítés biztosítása érdekében a közlekedő útvonalak mentén a burkolatban vezetősávok kialakítására, az ajtók kontrasztos festésére került sor, a hallássérültek eligazodásának segítésére pedig indukciós hurok rendszert telepítettek.
Az önálló ügyintézés elősegítése érdekében akadálymentes információs pultot szereztek be.
A megvalósult beruházásnak köszönhetően a településen élők számára az ügyfélszolgálatok elérhetőbbé váltak.


IX Ardói Falunapok
2008.június 8.

2008. június 8-án került megrendezésre a IX. falunap.
Programok voltak:
10.00 órától Kézműves foglalkozás a Kézművesházban
15.00 "Mesél a csend" címmel Molcsányi Jenő tájképfestő művész időszaki kiállításának megnyitója a Gedeon-kúriában.
A vendégeket Matusz Tamás polgármester köszöntötte
A kiállítást Füzesséri József Szikszó város polgármestere nyitotta meg.
A megnyitót követően a vendégek megtekintették a kiállítást, majd a Gedeon-kúria szabadtéri színpadán folytatódott a falunapi program.
Közreműködtek:
- A helyi óvodások és iskolás gyermekek
- A bódvaszilasi iskola 8. osztályos tanulói
- Makranci "Cserépszín" énekkórus
- Edelényi iskola néptáncsoportja
- Péderi népdalkör
- "Menyhért Táncstúdió" - Elegáns standard, modern és vérpezsdítő latin amerikai táncokkal
- A Falunap sztárvendége az UNISEX együttes volt.
A falunap vendégeinek egész nap kirakodóvásár, büfé, a gyermekeknek ingyenes csúzdázási lehetőség állt rendelkezésre a kastélykertben gyermeknap alkalmából. Az önkormányzat 6 üstben főzött babgulyással és süteménnyel vendégelte meg a falu lakóit. Az egész délutánt betöltő programok kellemes szórakozást biztoítottak a falu lakóinak és a szomszédos szlovák vendégeknek.
KÉPEK

FELHÍVÁS KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSRE
2008. június

Tegyünk többet a virágos Hidvégardóért!
Hidvégardó Község Önkormányzata, valamint a Hidvégardóért és annak Ifjúságáért Közalapítvány meghirdeti a "Virágos Hidvégardóért" pályázatot.
A pályázatra olyan hidvégardói családi házak tulajdonosai, bérlői és intézmények/cégek nevezhetnek, amelyek az ingatlanuk előtti, illetve az azt körülvevő terület (kert, tornác, ablakpárkány) virágosításáért, a zöldfelület gondozásáért sokat tesznek, tudatosan alakítva ezzel szebbé környezetüket. A pályázók között az első három helyezettet díjazzuk és különdíjat is, odaítélünk.
1. díj: 30 000.-Ft (+ elismerőtábla községcímerrel)
2. díj: 20 000.-Ft
3. díj: 10 000.-Ft
4. Különdíj: 5.000.-Ft
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el.
Nevezni név, lakcím, telefonszám feltüntetése mellett 3 db fényképpel lehet, amelyeken a pályázó bemutatja a lakó-vagy munkahelyi környezetének szebbé, virágossá tételéhez tett erőfeszítéseit és annak eredményét. A pályázatban kérjük feltüntetni, hogy melyik kategóriában-családi ház, intézmény/cég- kíván a pályázó részt venni.
A pályázatokat: 2008.július 20-ig várjuk az alábbi címre.
Polgármesteri Hivatal, 3768 Hidvégardó, Tornai út 106.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre szeptember 27-én , a Szüreti Kulturális Fesztivállal egybekötve tartjuk

2008. június 13 (péntek) Arany János Általános Iskola 8 osztályosok ballagása.

2008. június 18 (péntek) Gömör-Tornai fesztivál keretében Hidvégardói programsorozat.
A játszóházban a lakosság és az idelátógatók kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ezzel is felelevenítve és megőrizve a népi hagyományokat. Ezzel párhuzamosan falusétára és a község külterületén látványos túrákra várjuk az érdeklődőket az Alsóhegyre, a Tornai-dombság magaslataira (Szent János-kő, Nagy-kő). Este az Esztenázs népzenekar tart táncházat.

2008. augusztus 19.(kedd) SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE alkalmából KENYÉRSÜTÉS.
Az idén is sor kerül a Szent István király tiszteletére és az Álamalapítás ünnepére az új kenyér és kenyérlángos sütésére. Ez a program évek óta megrendzésre kerül Burinda János bácsi udvarán, ahol is udvari kemencében sülnek a finomságok.

2008. szeptember 27 (szombat) XII. ARDÓI SZÜRETI NAP ÉS NEMZETKÖZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL-Hagyományápoló rendezvényünkön délelőtt madárijesztőkészítő verseny,gyermek játszóház, délután pedig szüreti felvonulás, majd a szabadtéri színpadon SZLOVÁK-MAGYAR kulturális csoportok bemutatói. Közben kirakodóvásár és a Kastélyban időszaki kiállítás
Rendezvények

Válllalkozóvá válás segítésére
2008. június 8.

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATOT HIRDET
Az álláskeresők vállalkozóvá válását segítő vissza nem térítendő támogatások igénybevételére.
A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2008. október 31-ig lehet benyújtani- a pályázati dokumentációkban meghatározott feltételekkel- a regisztrálás helye szerint illetékes kirendeltségre.
További információ kérhető a Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségein, valamint a http://emrmk.afsz.hu oldalról letölthető a Pályázatok menüpontból.


TÁMOP tájékoztató
2008.június

Az Európai Szociális Alap támogatásával elindult a TÁMOP 1.1.2."Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért" című konstrukció.
Ennek keretében megkezdődött 2008.április hónapban a szárazépítő képzés 12 fő és a kőműves képzés 15 fő részvételével..
A program célja, hogy az: Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, pályakezdők, idősebb koruk miatt elhelyezkedési nehézséggel küzdők,
a gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően munkaerő-piaci nehézségekkel szembesülő emberek új esélyt kapjanak a beilleszkedésre, továbbá akiknek családját többgenerációs munkanélküliség sújtja, a program által munkához jussanak.
A TÁMOP 1.1.2 programról bővebb felvilágosítást kérhetnek a 48/341-117-es telefonszámon, vagy személyesen az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltségén Bártfay Viktor ESZA koordinátornál, Oláh Katalin esetmenedzsernél és Kalocsai Károly roma-mentor-asszisztensnél.

Magyar-Szlovák EURO-Regionális Munkaügyi Tanácskozás Hidvégardóban
2008. június
Munkanélküliség, foglalkoztatottság, helyzetelemzés, térségi felzárkóztatás, társadalmi összefogás, programok, projektek. Az Európai Unió alapokmánya a Római Szerződés, amelyben rögzítve lettek az áruk, a szolgáltatás, a munkaerő és a tőke szabad áramlása. Ennek szellemében került megrendezésre 2008. május 15-én Hidvégardóban az-az euroregionális tanácskozás, amelynek témája a külföldi munkavállalás volt. A rendezvény előadásait követően kötetlen beszélgetésre került sor, amely során tisztázták a munkaviszony létesítésével kapcsolatos kérdéseket, a vállalkozók munkaerő igényeit, az azokhoz kapcsolódó személyi és egyéb feltételeket. A rendezvények házában került sor kora délután az Állásbörzére, ahol közel 200-an jelentek meg, ahol a Kassa környéki ipari parkba, és egyéb vállalkozásokba toboroztak munkásokat.

Bor-és süteménysütő verseny
2008. június

Az idén május 3-án szombaton került megrendezésre a Bor és Süteménysütő verseny. A benevezett borokat és süteményeket 3-3 tagú zsűri minősítette. A borversenybe 9 gazda nevezett be 11 féle borral. Az idén először Szlovákiából is érkeztek a versenyre. A borbírálat eredménye:
1. helyezett: Kristóf Béla 2007-es vörös, cveiger bora
2. helyezett: Eperjesi László 2006-os fehér, zalagyöngye és rizling bora.
3. helyezett. Kristóf István 2007-es fehér, bianka bora.
Külön díj: Molnár József 2007-es sárga, konkordi bora
A süteménysütő versenyre 15 helyi hölgy, 18 féle süteménnyel versenyzett.
1. helyezett: Gergelyné Mészáros Mária Pergolt diós süteménye
2. helyezett: Kalász Endréné gumi tortája
3. helyezett Medve Istvánné Pávaszem süteménye
4. Különdíjat kapott: Diményné Horváth Zsuzsanna Grillázskoszorúja.Vissza az oldal tetejére

© 2005-2019 Me-NET Kft. - Miskolc • Impresszum